Alles over een uitvaart in Nijmegen

Asbestemmingen in Nijmegen

Na de crematie van een overledene blijft er as over van de overledene. Die as kan na een maand worden opgehaald bij het crematorium. In principe kan de familie er dan mee doen wat ze maar willen. Zo kunnen ze het thuis bewaren maar het is ook mogelijk om de as te bewaren op een begraafplaats of bij het crematorium. Een andere mogelijk is het om de as te verstrooien.

In Nederland zijn er veel bedrijven die asbestemmingen aanbieden. Asbestemming is een algemene term voor dat wat er met de as van de overledene na een crematie gebeurt. Omdat er zo veel aanbieders zijn is er ook heel veel te kiezen voor nabestaanden. In dit hoofdstuk staan de meest relevante asbestemmingen voor Nijmegen beschreven. Hierdoor kunnen mensen zich laten inspireren om zo een weloverwogen en passende keuze te kunnen maken.

De eerste keuze die mensen moeten maken als ze een asbestemming zoeken is de keuze of ze de as willen bewaren of dat ze de as ergens willen verstrooien. Als die keuze is gemaakt zijn er weer een heleboel opties waaruit gekozen kan worden.

As overledene bewaren

As overledene verstrooien

Overlijden in regio Nijmegen melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206