Alles over een uitvaart in Nijmegen

Palliatieve zorg Nijmegen

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn komen in aanmerking voor palliatieve zorg. Deze zorg wordt ook geleverd aan mensen uit de directe omgeving van de patiënt. Palliatieve zorg richt zich niet op het beter maken van de patiënt. De zorg is er om een zo hoog als mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden aan de patiënt en de mensen in zijn of haar omgeving. Er zijn in Nijmegen veel verschillende organisaties actief die palliatieve zorg leveren. Deze zorg wordt door zowel vrijwilligers als professionals geleverd.

Palliatieve zorg wordt ook wel eens totale zorg genoemd. Dat noemt men zo omdat het meer is dan alleen medische zorg. Het gaat ook om psychische zorg en hulp in het huishouden. Deze totale zorg moet er voor zorgen dat de patiënt een zo waardig als mogelijk sterfbed krijgt.

Geestelijke hulp

Mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn willen nog wel eens last krijgen van angsten. Sommige mensen zijn bang voor de dood of bang voor mogelijk pijn in de laatste levensfase, men kan ook bang zijn om het bewustzijn te verliezen. Geestelijke hulp kan mensen in deze fase helpen.

Er zijn verschillende soort van geestelijke hulp. Mensen die aangesloten zijn bij een kerk kunnen voor geestelijke hulp en ondersteuning terecht bij de kerk. De dominee of pastoor kan mensen helpen en in sommige gevallen kunnen vrijwilligers van de kerk ook andere ondersteunende hulp bieden als daar behoefte aan is. Mensen kunnen in het geval van een ernstige ziekte het beste even contact opnemen met het kerkelijk bureau om een afspraak te maken.

Geestelijke hulp kan ook worden verleend door bijvoorbeeld een psycholoog. Het Radboudumc heeft een speciale afdeling geestelijke zorg en pastoraat. Hier werken specialisten op verschillende terreinen die mensen kunnen helpen in hun laatste levensfase.

Kijk op de website van het Radboudumc voor meer informatie.

Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Gerard van Swietenlaan 4
6525 GB Nijmegen
024-361 33 20
In dringende gevallen: 024 361 32 51

Het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg

Het Radboud ziekenhuis (Radboudumc) heeft een speciaal Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg. De mensen van dit team bieden ondersteuning en begeleiding aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Deze hulp is er ook voor de mensen uit de directe omgeving van de patiënt. Samen proberen zij er voor te zorgen dat de laatste levensfase zo goed als mogelijk zal verlopen. Men richt voornamelijk op de kwaliteit van het leven. Het team houdt zich ook bezig met pijnbestrijding.

Het Cansius- Wilhelmina-Ziekenhuis heeft ook een speciaal palliatief team voor mensen die niet meer beter kunnen worden. De teams van beiden ziekenhuizen proberen er ook voor te zorgen dat de geleverde zorg wordt afgestemd op de zorg van andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, het verpleeghuis, de thuiszorg en eventueel het hospice. Zo zorgen deze teams voor continuïteit in de zorg. Voor de patiënt is dat prettiger omdat iedereen precies weet wat er van hen wordt verwacht.

Radboudumc
Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg
Geert Grooteplein 10
6525 GA Nijmegen
Telefoonnummer: (024) 366 81 21
Website: Radboudumc / Palliatieve zorg.

Canisius-Wilhelmina-Ziekhuis Nijmegen
Palliatief en ondersteunend team
B09 Palliatieve Zorg
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen
Telefoonnummer: (024) 365 78 29
Website: Canisius-Wilhelmina-Ziekhuis / Palliatieve zorg

Huisarts

De huisarts is voor veel mensen de eerst aangewezen persoon om naar toe te gaan als ze hebben gehoord dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Mensen mogen hun huisarts ook benaderen als ze nog onder behandeling zijn van een specialist. Veel mensen hebben in de loop van de jaren een vertrouwensrelatie opgebouwd met hun huisarts. Juist in deze moeilijke fase van het leven kan het heel prettig zijn om te worden geholpen door de eigen huisarts. Met de huisarts kan de patiënt praten over alles wat er bij de ziekte komt kijken. De huisarts kan ook helpen om thuishulp aan te vragen. De huisarts weet precies welke organisaties er hulp leveren in Nijmegen en weet ook welke hulp het beste bij de patiënt past.

De huisarts is ook de aangewezen persoon om eventueel mee te praten over het sterfbed. Mensen die zelf de regie in handen willen als het gaat om hun dood kunnen dit bespreken met de huisarts. De huisarts weet precies wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn. De huisarts kan ook helpen bij het verkrijgen van de juiste indicatiestelling.

Buddy in Nijmegen

Buddy’s of maatjes zijn voor veel ongeneeslijk zieke mensen van onschatbare waarde. Een buddy is een vrijwilliger die dingen onderneemt met de patiënt. Dat kan bestaan uit samen naar de winkel gaan of alleen maar even een kopje koffie drinken. Een buddy heeft een luisterend oor en probeert om het leven zoveel als mogelijk dragelijk te maken. De buddy kan eventueel ook mee gaan naar gesprekken met artsen. Soms is dat heel fijn omdat mensen die erg ziek zijn niet alles kunnen onthouden wat er is gezegd door de arts.

In Nijmegen wordt buddy hulp geleverd door Buddyzorg Nijmegen en omgeving. Mensen die een buddy willen kunnen contact opnemen met Buddyzorg Nijmegen en omgeving. Na een gesprek met een coördinator wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor een buddy.

Een buddy aanvragen kan tijdens kantooruren door te bellen met Buddyzorg Nijmegen e.o. op nummer 088 00 11 333. Op de website van Buddyzorg Nijmegen is meer informatie te vinden over buddy’s.

Thuiszorg

Ongeneeslijk zieke mensen die thuis zijn kunnen in aanmerking komen voor thuiszorg. Er zijn veel verschillende aanbieders van thuiszorg in Nijmegen. Mensen kunnen alleen in aanmerking komen als ze een zogenaamde indicatiestelling hebben van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Aan de hand van de indicatiestelling wordt vastgesteld voor welke hulp iemand in aanmerking komt en hoeveel hulp er gegeven wordt.

Het aanvragen van een indicatiestelling is best een ingewikkeld verhaal. Het is verstandig om de aanvraag te doen samen met de huisarts. Die weet precies hoe het werkt en waar men het beste terecht kan.

Voor thuiszorg moet een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de leeftijd. Thuiszorg kan naast verpleegkundige hulp ook huishoudelijke hulp omvatten. Als iemand niet meer in staat is om het huishouden zelf te regelen dan wordt dit gedaan door de thuiszorg. De huishoudelijke hulp wordt vergoed uit de WMO. Sinds enige tijd is de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO in Nijmegen.

Hospice in Nijmegen

Mensen die de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen kunnen worden opgenomen in een hospice. Dit worden ook wel bijna-thuis-huizen genoemd. Het is een plek waar terminaal zieke patiënten samen met hun dierbaren in een huiselijke omgeving kunnen verblijven. De hulp wordt verzorgd door professionals en vrijwilligers. Samen doen zij er alles aan om het sterfbed zo comfortabel als mogelijk te maken.

Terminaal zieke patiënten uit Nijmegen kunnen worden opgenomen in Hospice Bethlehem (onderdeel van Kalorama). In dit hospice is plaats voor alle mensen, ongeacht hun geloof of geaardheid. Het hospice is sinds 2003 gevestigd in het voormalige klooster ‘Huize Bethlehem’ aan de St. Anthoniusplaats in het oude centrum van Nijmegen.

Kijk voor informatie op de website van Hospice Bethlehem.
Hospice Bethlehem
St. Antoniusplaats 10
6511 TR Nijmegen
tel: (024) 382 86 30
fax: (024) 322 07 05
email: hospice.bethlehem@kalorama.nl

Palliatievezorg.nl

Op Palliatievezorg.nl is hele uitgebreide informatie te vinden over palliatieve zorg. U vindt er alles over wetgeving, soorten zorg en nog veel meer informatie die van belang kan zijn voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Overlijden in regio Nijmegen melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206