Alles over een uitvaart in Nijmegen

Begraafplaatsen in Nijmegen

Vrijwel alle Nederlandse gemeentes hebben een of meerdere ‘eigen’ begraafplaatsen. Dit worden gemeentelijke begraafplaatsen genoemd. De gemeente Nijmegen heeft officieel nog wel drie begraafplaatsen in bezit, maar sinds 2000 heeft de gemeente het beheer van deze begraafplaatsen uitbesteed aan de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen. In Nijmegen en directe omgeving zijn heel wat verschillende begraafplaatsen te vinden. In dit hoofdstuk is informatie te vinden over de belangrijkste begraafplaatsen van de stad.

Algemeen graf of particulier graf

Als mensen kiezen voor een begrafenis dan moet er gekozen worden tussen een algemeen graf en een particulier graf. Een algemeen graf is een graf waarin drie overledenen op volgorde van overlijden worden begraven. In de meeste gevallen gaat het om overledenen die de andere mensen in hun graf bij leven helemaal niet hebben gekend. Op het graf krijgen de nabestaanden allemaal een derde deel om er een klein monumentje op te plaatsen.

De grafrechten van een algemeen graf lopen voor tien jaar. Daarna mag de beheerder van de begraafplaats het algemene graf ruimen. Dat wil zeggen dat de overgebleven menselijke resten worden opgegraven en bijgezet in een verzamelgraf (zo’n verzamelgraf wordt ook wel een knekelput genoemd). De nabestaanden kunnen de grafrechten na tien jaar niet meer verlengen. Het is wel mogelijk om de overledene alsnog te laten begraven in een particulier graf of om de resten van de overledene na tien jaar alsnog te laten cremeren. De kosten van het herbegraven of de crematie komen voor rekening van de opdrachtgever (meestal is dit een familielid van de overledene).

Een particulier graf is een graf waarvan de rechthebbende (de persoon die voor een bepaalde periode eigenaar is van het graf) mag bepalen wie er in wordt begraven. Meestal zijn dit familieleden. De grafduur duurt minimaal twintig jaar en kan na het verlopen van de afgesproken tijd worden verlengd. Een particulier graf wordt pas geruimd als er niemand meer is die rechthebbende is van het graf.

Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf. In Nijmegen kunnen mensen voor een algemeen graf terecht op begraafplaats Jonkerbos.

Asbestemming op de begraafplaats

Tegenwoordig worden er meer overledenen gecremeerd dan begraven. Dat heeft zo zijn gevolgen voor begraafplaatsen, ook voor die in Nijmegen. Want een begraafplaats haalt zijn inkomsten uit grafrechten. Verschillende begraafplaatsen in Nijmegen bieden daarom ook mogelijkheden aan om de as van een gecremeerde dierbare te bewaren. Zo kan de as worden verstrooid op een speciaal verstrooiveld op de begraafplaats. Maar het is ook mogelijk om de urn te begraven in een speciaal urnengraf. De urn kan ook worden bijgezet in een particulier graf waarin eerder iemand is begraven. Mensen kunnen de urn ook laten plaatsen in speciale urnenmuur of columbarium. De mogelijkheden en de tarieven kunnen worden opgevraagd bij de beheerder van de begraafplaats. Kijk voor meer informatie over asbestemmingen in het hoofdstuk Asbestemmingen in Nijmegen.

Stichting Begraafplaatsen Nijmegen

Stichting Begraafplaatsen Nijmegen

De Stichting Begraafplaatsen in Nijmegen is eigenaar van twee begraafplaatsen. Dit zijn begraafplaatsen Jonkerbos en begraafplaats Daalseweg. De stichting heeft ook nog drie andere begraafplaatsen waarvoor zij het beheer doet. Dit zijn begraafplaats Vredehof, begraafplaats Graafseweg en de Algemene begraafplaats Lent.

Begraafplaats Jonkerbos

Begraafplaats Jonkerbos is 8 hectare groot. De begraafplaats is parkachtig aangelegd. De begraafplaats werd in 1948 geopend als een Rooms-katholieke begraafplaats. Tegenwoordig mag iedereen, ongeacht geloof of afkomst worden begraven op begraafplaats Jonkerbos.

De begraafplaats beschikt over voorzieningen om de uitvaartplechtigheid te houden en om na de begrafenis samen te komen voor de condoleance. Kleine gezelschappen kunnen de uitvaartplechtigheid houden in de kapel. Hier is ruimte voor maximaal dertig mensen. Grotere gezelschappen kunnen gebruik maken van de aula in het stiltecentrum. In deze ruimte kunnen zestig mensen zitten en er kunnen genoeg mensen staan. Voor de condoleance kan gebruik worden gemaakt van twee zalen. Als er heel veel bezoekers worden verwacht is het ook mogelijk om van deze twee zalen één grote zaal te maken. De catering kan zo sober of uitgebreid worden gemaakt als de familie maar wil.

Begraafplaats Jonkerbos is gelegen aan de Winkelsteegseweg.
Kijk voor meer informatie op de website van begraafplaats Jonkerbos.nl

Begraafplaats Daalseweg

Begraafplaats Daalseweg is omgeven door een mooi smeedijzeren hek. Op de begraafplaats bevind zich een oude beukenlaan in kruisvorm. Op de splitsing van de beukenlaan staat in het midden een kruisbeeld. Het is een oude katholieke begraafplaats die dateert uit 1885. Er zijn verschillende bekende Nijmegenaren begraven op begraafplaats Daalseweg. Deze begraafplaats is zeer de moeite voor een wandeling langs de vele oude graven. Er wordt expres geen intensief onderhoud gehouden zodat het groen veel ruimte krijgt.

Er worden alleen nog overledenen bijgezet in bestaande graven omdat er sinds 1995 geen nieuwe graven meer worden uitgegeven.

Kijk voor meer informatie op de website van begraafplaats Daalseweg

Begraafplaats Vredehof

Begraafplaats Vredehof is ruimtelijk aangelegd. De paden zijn goed begaanbaar voor mensen die niet makkelijk kunnen lopen. Op de begraafplaats is een aula waar een uitvaartplechtigheid of een condoleance gehouden kan worden. Op de begraafplaats is voor islamieten een speciale islamitische begraafplaats aangelegd.
Op de begraafplaats is een speciaal ereveld voor de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. Ook de bekende verzetsheld Jan van Hoof is er begraven.

Begraafplaats Vredehof is gelegen aan de Weg door Jonkerbos.
Kijk voor meer informatie op de website van begraafplaats Vredehof.

Begraafplaats Graafseweg

Begraafplaats Graafseweg is sinds 1881 in gebruik. Op deze begraafplaats werden tussen 1961 en 1980 geen nieuwe graven meer uitgeven, maar daarna hebben Nijmegenaren de begraafplaats weer gevonden. Het zijn vooral inwoners van Nijmegen-West die worden begraven op deze begraafplaats. De begraafplaats beschikt over een monumentaal poortgebouw. De Stichting Begraafplaatsen Nijmegen wil dit poortgebouw in de toekomst verbouwen tot een ruimte waar uitvaartplechtigheden en condoleances gehouden kunnen worden. Veel slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 zijn eerst in een massagraf begraven op begraafplaats Graafseweg. Later zijn de meeste lichamen alsnog geïdentificeerd en herbegraven op begraafplaats Vredehof. Een monument op de begraafplaats herinnert aan het massagraf.

Begraafplaats Graafseweg is gelegen aan de Graafseweg.
Kijk voor meer informatie op de website van begraafplaats Graafseweg

Begraafplaats Notenlaantje

Begraafplaats Notenlaantje behoorde oorspronkelijk tot de gemeente Elst. Sinds lent is toegevoegd aan Nijmegen hoort deze begraafplaats bij Nijmegen. Het is een eenvoudige begraafplaats met een capaciteit voor 250 graven. De begraafplaats is nog niet vol waardoor er nog steeds graven uitgegeven kunnen worden.

Voor informatie over tarieven en meer diensten van de vijf begraafplaatsen van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen kan men contact opnemen met de stichting.


Stichting Begraafplaatsen Nijmegen

Postadres
Stichting Begraafplaatsen Nijmegen
Postbus 6766
6503 GG Nijmegen

Bezoekadres
Begraafplaats Jonkerbos,
Winkelsteegseweg 78-80
6534 AR Nijmegen
Tel: 024 35 66 960
Fax: 024 35 50 939
e-mail: sbn@begraafplaatsennijmegen.nl

De tarieven zijn ook terug te vinden op www.begraafplaatsennijmegen.nl.

Begraafplaats Rustoord

Begraafplaats Rustoord

Begraafplaats Rustoord is onderdeel van uitvaartorganisatie Monuta. Het is een prachtige begraafplaats met veel groen. De begraafplaats is in 1897 in gebruik genomen. Op de begraafplaats worden verschillende soorten graven aangeboden. Er is een speciaal kindervak en er zijn bovengrondse graven aanwezig.

Een bovengrondgraf is een mooi alternatief voor mensen die niet gecremeerd willen worden, maar tegelijkertijd ook niet begraven willen worden. De kist met de overledene wordt in een muur geplaatst die wordt afgesloten met een stenen ornament. Op begraafplaats Rustoord staat een monument ‘voor het nooit verloren kind’. Er zijn ook enkele keldergraven beschikbaar op de begraafplaats. In deze keldergraven kunnen vier en bij enkele zelf meerdere overledenen worden bijgezet.

Op de begraafplaats is een uitvaartcentrum waar de overledene tot de dag van de begrafenis kan worden opgebaard. Er is ook een aula waar de plechtigheid en de condoleance gehouden kan worden. In de aula is ruimte voor 100 zitplaatsen.

Begraafplaats Rustoord
Postweg 60
6523 LD Nijmegen
Telefoon: (024) 323 37 41
Fax: (024) 322 73 87

Begraafplaats Kinderdorp Neerbosch

Begraafplaats Kinderdorp Neerbosch

Foto: Anne-Marie Jansen

Begraafplaats Kinderdorp Neerbosch hoort bij de voormalige Weesinrichting (Kinderdorp Neerbosch). In het zelfvoorzienende kinderdorp zijn sinds 1867 verwaarloosde wezen en voogdijkinderen opgevangen. Vanaf medio 1879 is de eerste overledene begraven op de begraafplaats. Op deze dodenakker zijn ruim 500 mensen begraven, grotendeels kinderen. Er worden nog steeds graven uitgegeven op deze begraafplaats, maar daar wordt niet heel vaak meer gebruik van gemaakt. Op het kerkhof rusten mensen die op de Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch gewoond en/of gewerkt hebben.

Bron: Anne-Marie Jansen. Werkzaam als conservator van het Van ’t Lindenhoutmuseum. www.vantlindenhoutmuseum.nl

Begraafplaats Neerbosch-Hees

Begraafplaats Neerbosch-Hees is een Rooms-katholieke begraafplaats die sinds 1848 in gebruik is. De begraafplaats ligt op het terrein van het kerkgebouw aan de Dennenstraat. Tegenwoordig is de parochie St. Antonius Abt beheerder van de begraafplaats.

Katholieke begraafplaats St. Barbara

Begraafplaats St. Barbara is een Rooms-katholieke begraafplaats gelegen aan de Pastoor Wicherstraat. De begraafplaats is in beheer van de parochie Brakkenstein. De begraafplaats is nog steeds in gebruik.

Joodse Begraafplaats Huis der Levenden

Begraafplaats Huis der Levenden is de joodse begraafplaats van Nijmegen en omgeving. De begraafplaats werd in 1890 aangelegd en lag tot de grenscorrectie tussen Nijmegen en Groesbeek in de gemeente Groesbeek. De begraafplaats ligt aan de kwakkenbergweg.

De begraafplaats is eigendom van De Nederlands Israëlitische gemeente Nijmegen.

Nederlands Israëlitische Gemeente
Weezenhof 67-11
6536 BE Nijmegen

Overlijden in regio Nijmegen melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206